แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ : 21 ต.ค. 2562 12:00

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์"

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์" ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วันที่ : 18 ต.ค. 2562 11:30

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงทางแยก และจุดต่อเชื่อม

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงทางแยก และจุดต่อเชื่อม สาย กจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - บ้านบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ : 18 ต.ค. 2562 10:45

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 16 ต.ค. 2562 11:00

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ถวายพระราชกุศล พัฒนา คู คลอง"

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา ถวายพระราชกุศล พัฒนา คู คลอง"

วันที่ : 16 ต.ค. 2562 11:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

วันที่ : 12 ก.ย. 2562 13:48

logo
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชี้ทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชี้ทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 ก.ค. 2562 13:29

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย โครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย กจ.3097

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย โครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ้านหนองรี อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 ก.ค. 2562 13:25

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคา จ้างก่อสร้าง รั้ว ป้ายชื่อ และประตูทางเข้า แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคา จ้างก่อสร้าง รั้ว ป้ายชื่อ และประตูทางเข้า แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 25 ก.ค. 2562 13:18

logo
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชี้ทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชี้ทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ก.ค. 2562 14:37

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคา จ้างก่อสร้าง รั้ว ป้ายชื่อ และประตูทางเข้า แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกวดราคา จ้างก่อสร้าง รั้ว ป้ายชื่อ และประตูทางเข้า แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ก.ค. 2562 14:19

logo
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 09:27

ข่าวทั้งหมด
logo
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน  2562

รายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 11:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

วันที่ : 12 ก.ย. 2562 14:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

วันที่ : 20 ส.ค. 2562 14:00

logo
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี กำหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิ๊ก)

วันที่ : 26 มี.ค. 2562 11:00

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ การทดสอบหาค่าการสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือทดสอบความสึกหรอลอสแองเจลิส (Los Angeles Abrasion)

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี โดยกลุ่มงานวิเคราะห์
และทดสอบวัสดุ โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
การทดสอบหาค่าการสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ
ด้วยวิธีการใช้เครื่องมือทดสอบความสึกหรอลอสแองเจลิส
Los Angeles Abrasion) (คลิ๊ก)

วันที่ : 20 มี.ค. 2562 13:00

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี โดยงานการเงินและบัญชี
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินผ่านระบบ  
KTB Corporate Online เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานด้านจ่ายในระบบKTB Corporate Online
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  (คลิ๊ก)

 

วันที่ : 16 ก.พ. 2562 10:00

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี โดยงานการเงินและบัญชี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
กองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 
กองทุนเงินทดแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คลิ๊ก)

 

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 12:15

logo
กรมทางหลวชนบท แนะนำ 8 เส้นทางลัดทางเลี่ยง การจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

กรมทางหลวชนบท แนะนำ 8 เส้นทางลัดทางเลี่ยง การจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 02 เม.ย. 2561 14:30

logo
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม  2560

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 15:15

logo
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560

วันที่ : 16 ต.ค. 2560 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home