สถานที่ติดต่อ

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี

เลขที่ 151 ซอยท่าล้อ 50 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าล้อ

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสไปรษณีย์ 71000

เบอร์โทรศัพท์ 034 - 600597 , โทรสาร 034 - 600598

พิกัดทางภูมิศาสตร์ 13.59430 N , 99.33480 E