แผนที่โครงข่ายทาง

แผนที่โครงข่ายสายทาง

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี

1. สาย กจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 324 - บ้านบ่อพลอย